Papírgyűjtés

Kedves Szülők!

 Iskolánkban március 18-20-ig papírgyűjtést tartunk. A kartont ill. újságpapírt vegyesen gyűjtjük.

Átvételi időpontok:

Kedd, szerda, csütörtök:      7:15-  8:00

   15:00- 16:30

Köszönettel:

 

Lackner Kristóf Általános Iskola DÖK

untitled

Beiskolázási tájékoztató

Nagy szeretettel várjuk a leendő első osztályos tanulókat!

Iskolánk csendes, kis forgalmú, egészséges környéken található. Az intézmény könnyen megközelíthető: nagy parkolóval rendelkezik, és a város összes helyi járata megáll a közelben. Forgalmas úttesten nem kell a gyerekeknek átkelniük.

Parkosított, tágas udvarral, új játszótérrel és sportpályákkal, műfüves labdarúgó pályával várjuk a gyerekeket. A jól felszerelt osztály- és szaktermeken kívül két tornatermünk, játszóházunk, könyvtárunk, informatika és olvasótermünk van.

 

„Az ember akkor fedezi fel magát,
amikor megmérkőzik az akadállyal.

(Saint-Exsupery)

A 2014/2015-ös tanévben két első osztály indítását tervezzük.

Tanító nénik:

1.a Tenger Gabriella

1.b  Németh Angéla

Az iskolakezdés nemcsak a kisgyermek, hanem a család életében is jelentős változást hoz. Mindenki nagy izgalommal készül az új helyzetben, az új elvárásoknak minél jobban megfelelni. Ebben segítenek a tanító nénik, akik nagy türelemmel, szeretettel, sok éves szakmai tapasztalattal, barátságos, egyben biztonságot nyújtó, nyugodt szeretetteljes környezetben várják a leendő kis elsősöket. Életkori sajátosságaik figyelembevételével, játékosan, sok mozgás biztosításával vezetik be őket a tanulás rejtelmeibe, melynek során szabályokat, tanulási szokásokat, rendszerességet, pontosságot sajátítanak el.

Társas kapcsolataikban fontos a példamutató érték követése, az egymás iránti tisztelet, megbecsülés kifejezése.

Legfontosabb a számunkra, hogy a gyermekek jól elsajátítsák az alapkészségeket; az írást, olvasást, számolást. Fő feladatunk a gyermekek tanulási képességének minél magasabb színvonalra fejlesztése, melyet az egyéni képességek figyelembe vételével, differenciálással érünk el. Ezért mindenkit képességeinek megfelelően igyekszünk fejleszteni, tehetséget, értéket felismerve.

Az első a osztályban a gyermekek az angol nyelvvel, az első b osztályban a német nyelvvel ismerkednek a nyelvórákon és a kétnyelvű énekórákon.

 

Pedagógiai célkitűzésünk tanulóink személyiségének sokoldalú fejlesztése, az általános műveltség alapjainak lerakása.

 

Természetesen az is fontos, hogy a gyermekek ne legyenek túlterhelve. Elegendő időt biztosítsunk a játékra, a szabadidős foglalkozásokra és a sportra is.

 

Tanulóink részére reggel 7 órától délután 17 óráig biztosítunk tanórákat, programokat illetve felügyeletet.

A délelőtti munka megerősítésére a délutáni foglalkozásokon (napközi) kerül sor.  Mindenki elkészíti az iskolában a házi feladatát, majd közös és egyéni gyakorlással szilárdítják meg tanult ismereteiket. Minden nap közös udvari és tantermi játékra van lehetőségük a kisgyerekeknek. A napközis tanuló szakkörön, tanfolyamon, sportfoglalkozáson, hittanórán is részt vehet. A napközi közvetlenül a tanítási órák után kezdődik és 17 óráig tart.

 

 

 Gyermekbarát iskola az európai tudásért

 

 

A hagyományos módszerek mellett korszerű tevékenységi formákat alkalmazunk a tanítás-tanulás folyamatában.

A gyerekek csoportmunkában, párban, egyénileg sajátítják el az ismereteket. A módszer több időt biztosít arra, hogy az óvoda és iskola közti átmenet zökkenőmentes legyen; a gyerekek többet gyakorolhatnak, játékosan ismerkednek meg a világgal.

A gyerekek saját tempójukban fejlődhetnek, képességeiket egyénre szabottan fejlesztjük külön foglalkozásokon is. Türelmes, nyugodt tempóban tanulnak meg olvasni, írni, számolni. Rendszeres szöveges tájékoztatást, értékelést kapnak szüleikkel együtt. A dicséretek, a sikerélmény tanulóinkat serkentik a további teljesítésre, a felmerülő nehézségeket pedig társaikkal közösen oldják meg.

Az elnyert pályázatok lehetőséget nyújtanak arra, hogy a tanulók délutáni elfoglaltsága sokrétű és tartalmas legyen.

Képzési területek:

Idegen nyelvek:

Nyelvet tanulni öröm és hasznos. A nyelvtanulás jó hatással van a gyermek személyiségére és gondolkodására.

Alsó tagozaton játékos formában, idegen nyelvi környezet megteremtésével sajátítják el a gyermekek a mindennapokban használatos kifejezéseket, dalokat, mondókákat.

Negyedik osztálytól kötelező a nyelvoktatás, heti három órában tanítjuk az idegen nyelveket: az angol vagy a német nyelvet.

Az 5. osztálytól az angol nyelvet emelt szinten tanuló gyerekeknek minden nap van angolórájuk. Ők nagy előnnyel érkeznek a középiskolákba, hiszen az általános iskolai tanulmányokat folytatva egy vagy két év alatt eljuthatnak a középfokú nyelvvizsga tudásszintjére. A második idegen nyelv elsajátítása is könnyebb a számukra.

Tanulóinknak lehetőségük van arra is, hogy az angol nyelv tanulását a felső tagozatban heti három órában folytassák.

A másik idegen nyelv, a német nyelv tanítása nem kevésbé fontos a német nyelvterület közelsége miatt. Kommunikatív nyelvoktatásra törekszünk, és arra, hogy tanítványaink a mindennapi életben tudják alkalmazni ismereteiket, nyelvtudásukat. A tanulóknak hetente három órájuk van.

A testnevelés emelt szintű oktatását első osztálytól indítjuk. Iskolánk sportorientált, fontos szerepet szán az egészséges, edzett gyermeknevelésre. Nagy hangsúlyt fektetünk a tömegsportra. Emellett természetesen élsportoló tanulóinknak minden segítséget megadunk. Az évek során iskolánk több válogatott sportolót nevelt, szolgáljon itt például néhány név a teljesség igénye nélkül: Hadarics Kinga, Honti Kata, Babos Gábor, Csiszár Ákos.

Várjuk a játékot, mozgást, sportot, kedvelő gyerekeket a város egész területéről.

Sítáborokat szervezünk, amely során saját oktatóinkkal megtanítjuk síelni a gyerekeket. Felszerelést a sítáborhoz az iskola biztosítja. Évente kb. 70 tanulóval szervezünk síoktatást Ausztriába. Iskolánk saját síléc- és kerékpárparkkal rendelkezik.

Az informatika oktatása iskolánkban kiemelt terület. Negyedik osztálytól tanulják a diákok az informatikát, és nyolcadik osztály végén biztonsággal tudják használni a számítógépet, képesek kezelni a tanult programokat.

A korszerű technikai eszközök – digitális táblák, projektorok, számítógépek – biztosítják az oktatás magas színvonalú műszaki hátterét. A tanulók is elsajátítják és gyakorolják az eszközök használatát.

.

Tanórán kívüli tevékenységi formák, szolgáltatások

 • Kulturális programokat szervezünk (színház, bábszínház, mozi látogatás, hangverseny)
 • Tanulmányi, tantárgyi és levelező versenyekre már második osztálytól kezdve felkészítjük tanulóinkat.
 • Sportnapot és kulturális bemutatókat tartunk (Karácsony, Lackner gyereknap, Ki mit tud? Családi vetélkedő)
 • Környezetvédelem: Víz napja, Föld napja, Madarak és fák napja, hasznos hulladékok gyűjtése
 • Szabadidőklub: lehetőséget biztosít a sport, játék, kirándulás iránt érdeklődőknek, kiállításokat rendezünk és látogatunk
  • Diákönkormányzat: vetélkedők, játszóház, kerékpártúrák, hétvégi kirándulások, színház- és mozi látogatások
  • Menza (csak ebéd), tanulószoba: Tanulószobai szolgáltatásunkat a felsős tanulók vehetik igénybe. 13-15 óráig a tanulók tanári segítséggel készülhetnek a másnapi órákra.
  • Szakkörök:

sport /kosárlabda, labdarúgás, torna, asztalitenisz, fit-ball, aerobic, zenés torna/
informatika, fotó, képzőművészet, irodalmi színpad, könyvbarát, környezetvédelem.

Fontos tudnivalók

Hívjuk, és szeretettel várjuk nyílt napunkON a leendő első osztályosokat és szüleiket.

A szülők számára szülői értekezletet tartunk, a kisgyermekeket pedig vidám, játékos

foglalkozásra várjuk.

Időpontja:     2014. március 28. péntek 16 óra

Helye:             Lackner Kristóf Általános Iskola

 

2014. április 2-án, szerdán 8 órától nyílt tanítási órákon várjuk az érdeklődő szülőket.

Tanítanak a leendő első osztályos tanító nénik.

 

Március 31-től OVISULI foglalkozásokat tartunk az iskolába készülődő gyermekek számára.

 

További felvilágosításért forduljanak személyesen vagy telefonon Gál Mihályné igazgatóhelyetteshez vagy Szalainé Jáki Zsuzsa munkaközösség vezetőhöz.

 

Minden leendő kisdiákunkat szeretettel várjuk!

 

 

 

 

Az iskola igazgatója: Forrás Béla
A beíratásért felelős: Gál Mihályné igazgatóhelyettes
Fogadóórája: hétfő 13-16 óráig
 
9400 Sopron, Révai Miklós utca 2.  Telefon: +36/99/510-207
E-mail: forrasb@lackner-sopron.sulinet.hu

Beiskolázási program 2014

 

Beiskolázási programunk

2014.

Iskolaváró játékos foglalkozások az óvodában márciusban négy alkalommal:

Trefort Téri Óvoda:          2014. március 3.   15.00-15.45

2014. március 10. 15.00-15.45

2014. március 17. 15.00-15.45

2014. március 24. 15.00-15.45

 

Jereváni Kék Tagóvoda:   2014. március 6.   15.00-15.45

2014. március 13. 15.00-15.45

2014. március 20. 15.00-15.45

2014. március 27. 15.00-15.45

Helyszín: helyszűke miatt: Lackner Kristóf Általános Iskola

Vidám sport-délelőtt a Lacknerban: 2014. március 19. és 20.

 

Tájékoztató szülői értekezlet 2014. március 28. 16.00 óra.

Helyszín: Lackner Kristóf Általános Iskola.

A gyermekeket játszóházba várjuk a szülői értekezlet idején.

OVISULI:

március 31.    16.00-16.45

április 7.        16.00-16.45

április 14.      16.00-16.45

április 24.      16.00-16.45

 

Nyílt tanítási óra a szülők részére:

2014. április 2. 8.00 óra.      Tanít: Tenger Gabriella

2014. április 2. 8.55 óra       Tanít: Németh Angéla

 

A kisiskolások szeptembertől sok érdekes programban vehetnek részt.

Nálunk lehet:

énekelni, rajzolni, tornászni, focizni, kosarazni, korcsolyázni, síelni, szakkörökre járni, számítógépen játszani, szép, nagy udvarunkon szaladgálni, kirándulni, színjátszó, kézműves foglalkozásra járni ….

és nagyon jól, szorgalmasan tanulni, sok-sok piros pontot, csillagot, törpét, lepkét gyűjteni.

 

 

Szeretettel várunk minden kisgyermeket a Lacknerba!

 

Floorball

Barátságos floorball mérkőzést játszottak a felső tagozatos tanulók a Német Nemzetiségi Általános Iskola Floorball csapatával december 17.-én, kedden.

Az eseményről készült képek ITT találhatóak.