Kedves Anyukák és Nagymamák!

2014. december 15-én
süti-börzére
várunk minden kedves Anyukát és Nagymamát.
Az otthon elkészített sütiket az iskola ebédlőjében megkóstolhatják a gyerekek és szavazhatnak a legfinomabb édességekre. A legtöbb szavazatot kapott sütemény készítője elnyeri az év
Süti Mamija
megtisztelő címet.
Kérjük, részvételi szándékát december 10-ig jelezze az osztályfőnöknél!
A süteményeket 8:00-ig hozhatják a szülők, átvétel az ebédlőben.

Mindenkit szeretettel várunk!

Kedves Szülők, Nagyszülők és Hozzátartozók!

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Önöknek, hogy a Karácsonyi Forgatag előkészítésében és lebonyolításában segítségünkre voltak. Köszönünk mindennemű támogatást!

Köszönettel:
Szülői Munkaközösség
és a Diákönkormányzat

Karácsonyi forgatag

karacsony_2009_400

Karácsonyi forgatagot rendezünk 2014.december 1-én 15 órától.
A vásár az árukészlet erejéig a következő napokban is folytatódik a 07-es teremben.
Délelőtt a 2. és 3. szünetben a gyermekek részére, délután 14.30-16 óráig a szülők részére is.
A fent megjelölt időpontokban a szülők
természetesen bejöhetnek az iskolába.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Szülői Munkaközösség

Továbbtanulás 2014-2015. tanév

A legfontosabb határidők és időpontok

2014. dec. 1. 17 óra Pályaválasztási szülői értekezlet a Lackner Kristóf Általános Iskolában
2014. december 9. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára
2014. jan.17. 10 óra Központi írásbeli felvételi vizsgák
2014. jan.22. 14 óra Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák
2015. január 30. A jelentkezési lapok leadása az általános iskolában
2015. február 5. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középiskolák értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat
2015. február 6. A jelentkezési kapok leadásának végső határideje (azon tanulók számára, akik írásbeli felvételi vizsgán vettek részt)
2015. február 13. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat.
2015. február 17 -március 6. Szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében
2015. március 11. A középfokú iskola nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét
2015. március 16-17. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában
2015. március 18. A módosító tanulói adatlapok továbbítása
2015. április 24. A középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak
2015. június 1. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál
2015. június 19. Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal, valamint az állami intézményfenntartó központ részére, amennyiben az Nkt.14.§ (2)-(3) bekezdése alapján kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Híd I. vagy a Híd II. programba. Az állami intézmény-fenntartó központ kijelöl legalább egy, a megye területén működőHíd I. vagy Híd II. programban részt vevő köznevelési intézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében.
2015. június 24-26. Beiratkozás a középfokú iskolákba és Köznevelési Hídprogramba
2015. augusztus 31. Pótbeiratkozás a Köznevelési Hídprogramokra