A Szülői Munkaközösség Működési Szabályzata

A Szülői Munkaközösség Működési Szabályzata

1. Az iskolai szülői szervezet alapvető feladata:
– az oktató – nevelő munkát együttműködésükkel segítő szülők összefogása.
– A szülők közötti kapcsolattartás megszervezése.
– szülők – iskola
– szülők – szülők
– szülők – szülői szervezet között
2. Az iskolai szülői szervezet felépítése
Az osztály szülői szervezetek az alapja az iskolai szülői szervezetnek.
Az osztály szülői szervezetek választott vezetői alkotják a választmányt, amelyet az általuk választott elnök vezet.