Névadónkról

„Sum ut prosim”
(Vagyok, hogy használjak )

lackner_kristof_es_a_boszorkanyok

Városunk polgármesterei közül kiemelkedik LACKNER KRISTÓF, aki 1571. november 18-án született Sopronban. Apja mellett kitanulta az ötvösmesterséget, majd beiratkozott a páduai egyetemre. Beutazta egész Itáliát, majd hírneves tudósként tért haza Sopronba. Megalapította a SOPRONI  NEMES TUDÓSOK TÁRSASÁGÁT.  1614-ben választottak a város polgármesterének. E tisztséget 11 évig töltötte be , hat évig városbíró 15 évig tanácsos volt. A több mint 30 éves szolgálat után is gondoskodott a városról. Végrendeletében a vagyona 1/3-ad részét a szegény, de jó képességű gyerekek taníttatására adta (még 1901-ben is tanult soproni diák ebből az alapítványból ).
1/3-ad részét az árva lányok kiházasítására, utolsó harmadát a török rabságban sínylődő soproniak kiszabadítására hagyta.
1631. december 29-én hunyt el. A Szent-György templom sírboltjában temették el.

Vélemény, hozzászólás?