Alapítvány

 

ERKEL TEHETSÉG-GONDOZÁS ALAPÍTVÁNY

A Kuratórium tagjai:
    Elnök: Kovács Józsefné
    Titkár: Andrássy Klára
    Vagyonkezelõ: Bujdosóné Lukács Andrea
    Tagok: Birkmayer Péterné
               Horváthné Kovács Ibolya
               Rokob Margit
               Sejber Istvánné

Az alapítvány célja:
–    a bármilyen területen tehetséges tanulók, tanulócsoportok anyagi eszközökkel való támogatása

Hagyományos formái:
–    a tanulmányi versenyek anyagi segítése (nevezési díj, eszközök, útiköltség)
–    nyári szaktáborokba jutott diákok támogatása
–    kiemelkedõ sporttevékenység (egyéni vagy csapat) anyagi segítése, jutalmazása
–    karácsonykor a legjobb teljesítményt nyújtó tanulók megsegítése, jutalmazása
–    a tanév végén Lacknerdíjak odaítélése 8. osztályos tanulóknak.

Anyagi támogatásra, jutalmazásra javaslatot tehetnek:
–    osztályfõnökök
–    szaktanárok
–    a Szülõi munkaközösség tagjai.
A támogatás odaítélésérõl a kuratórium dönt.

Alapítványunk anyagi bázisát elsõsorban a szülõk és más támogatóink segítségével teremtjük meg.
Várjuk tehát, hogy adójuk 1 %-ával Önök is járuljanak hozzá a gyermekek támogatásához.

Adószámunk: 19111005-1-08

Az eredményes együttmûködés reményében köszönettel:
                          A Lackner Kristóf Általános Iskolában mûködõ
                       Erkel Tehetséggondozás Alapítvány Kuratóriuma

Vélemény, hozzászólás?