Comenius

A SOCRATES program az Európai Unio által támogatott oktatási program, amely hozzásegíti az iskolákat a nemzetközi kapcsolatok bõvítéséhez, ápolásához.

A projekt keretében végzett tevékenységek ezen kívül olyan általános érvényû célok megvalósítását segítik elõ a támogatott intézményekben, mint pl. a tanulók nyelvtanulás iránti motivációjának erõsítése, a tanárok nyelvi és kommunikációs képességek fejlesztése, a projektmódszer meghonosítása, a kommunikációs technológiák alkalmazása a tanításban, a tantárgyközi ismeretek oktatásának elõtérbe állítása, stb.

A COMENIUS akció azoknak az intézményeknek szól, amelyek külföldi kapcsolatok révén kívánják pedagógiai programjukat gazdagítani, igyekeznek tanulóikat és tanáraikat projektjellegû tevékenységek során bevonni a nemzetközi vérkeringésbe.

Vélemény, hozzászólás?