HEFOP

HEFOP/2005/3.1.3
Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra
a soproni Lackner Kristóf Általános Iskolában
Program címe, és száma:
Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra        HEFOP/2005/3.1.3
Projekt címe:
Lakótelepi iskola az európai tudásért
Projekt száma:
HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0036/1.0
Támogatás:
18 000 000 Ft
Kedvezményezett:
Lackner Kristóf Általános Iskola Sopron
Projekt kezdete:
2006.03.01.
Projekt vége:
2008.05.31.
 
A program célja:
 
A tudás alapú társadalom és gazdaság kiépítéséhez szükséges általános készség, képesség fejlesztõ pedagógiai módszerek megismerése és adaptálása a Lackner Kristóf Általános Iskolában.
 
Közvetlen célcsoport: az iskola tantestülete; a képzésbe vont 7 fõ
 
Közvetett célcsoport: az intézmény tanulói
 
Átfogó tevékenység a projekt keretein belül a kompetencia alapú oktatás megjelenítése és elterjesztése, új pedagógiai módszerek elterjesztéséhez szükséges IKT eszközök beszerzése, 7 pedagógus képzésbe vonása, a képzések során mentorálási tevékenység igénybe vétele, a megismert módszerek átültetése a gyakorlatba. A pedagógiai program felül vizsgálata, bõvítése.
 
Távlati célkitûzések:
 
Az egész életen át tartó tanulás közoktatásbeli megalapozása biztosítja a tudás alapú társadalom és gazdaság létrejöttének feltételeit. A célok elérése érekében szükséges a pedagógiai kultúra átalakulása.
–          A frontális és zömmel ismeretközlõ eljárásokat felváltja a kompetencia alapú oktatás és nevelés módszertana
–          A módszertani változást a digitális kultúra oktatási eszközrendszerének alkalmazása kíséri.
–          A digitális kultúra elterjedése a közoktatásban.
 
Közvetlen célkitûzések:
 
–          Az intézmény pedagógusainak és a pedagógusoknak a felkészítése az oktatás és nevelés módszertani kultúrájának fejlesztésére.
–          A fejlesztési eredmények és a digitális eszközök alkalmazása az intézmény életének minden területén.
–          Az új típusú tartalmak és eljárások alkalmazása a mindennapokban.
 
A projekt szakaszai:
 
Elõkészítõ
 
Egyeztetés a projektmenedzsmenttel és a képzésbe bevont pedagógusokkal a projektterv alapján. Kapcsolat felvétel a képzést végzõ szervezetekkel, a helyszínek és az idõpontok egyeztetése, a helyettesítések programozása. A projekt alatt történõ beszerzések ajánlatkérésének elõkészítése.  A nyitó tájékoztató elõkészítése, és lebonyolítása.
 
Képzési és adaptációs szakasz:
 
A kötelezõ és a választott képzéseken való részvétel. (7 fõ 120 órás, 2 fõ 60 órás). A képzéseken tanultak alapján a módszertani elemek bedolgozása a napi tanítási gyakorlatba és szabadidõs tevékenységbe. A pedagógiai program átdolgozása, kiegészítése, felülvizsgálata. A mentorálási folyamat elindítása. Honlap készítése. Az IKT eszközök beszerzése.
 
Hálózatépítési disszeminációs szakasz:
 
A belsõ képzési program kialakítása, indítása. A cél, hogy minden kolléga elsajátítsa az új oktatási lehetõségeket. A mentorálási folyamat lezárása. A pedagógiai program véglegesítése. Felmérés készítése a kompetencia alapú oktatásban rész vett tanulókkal.
 
Záró szakasz.
 
Záró konferencia szervezése, az eredmények bemutatása.
 
 
 
Eredmények
 
IKT eszközök beszerzése:
 
5 db projektor
3 db interaktív tábla
7 db notebook
2 db mobil aktív tábla
5 db multimédiás számítógép
 
Pedagógus továbbképzések:
 
7 fõ 810 órányi képzést végzett el.
A belsõ továbbképzéseken 14 pedagógus vett rész összesen 448 órában.
 
Adaptáció:
 
A pedagógiai program és helyi tanterv átdolgozása.
 
 
 

 

Vélemény, hozzászólás?