Nyelvoktatás

Iskolánkban 1988 óta folyik az angol nyelv emelt szintu oktatása.
A gyerekek, illetve a szülök már az elso osztályban választhatnak a német és az angol nyelv között. Angol nyelvet az alsó tagozaton eloször heti 1 órában, majd 3, illetve 3 órában tanulnak a gyerekek, a felso tagozaton, heti 5 órában folytathatják angol nyelvi tanulmányaikat.

Az angol nyelvi oktatás célja, hogy a 8 osztály végén minél több tanulónk alapfokúkivételes esetben középfokú vizsgát tegyen. Ennek érdekében nagy hangsúlyt fektetünk a modern, a kor követelményeinek megfelelo, a mindennapi életben használható kommunikatív nyelvoktatásra.

Tudásunk elmélyítése érdekében rendszeresen és nagy számban vesznek részt tanulóink a különbözo levelezos, írásbeli és szóbeli nyelvi versenyeken. Sokan leveleznek a partneriskolák tanulóival. (Norvégia, Németország, Szlovákia, Lengyelország). Részt veszünk a Comenius iskolai együttmuködések nemzetközi programjában . A program utazó könyvének angolról magyarra fordítása, tartalmának megismertetése a tanulókkal, egyik fo célunk a tanév során.

Erre készülünk a tanévben:

november
Idegen nyelvi tanulmányi versenyek:
Nyelvi Napok, Szent Orsolya  Róm. Kat. Ált. Isk. és Gimnázium, Sopron

december
„ Nyelvi karácsony”
Karácsonyi musor angol és német nyelvu dalok, jelenetek, versek eloadásával.

január / II. félév /
Idegen nyelvi tanulmányi versenyek:
Gyakorló Iskola, Gyor

február
Idegen nyelvi bemutató foglalkozásokat tartunk a leendo elso osztályosoknak és szüleiknek.

március
Igényfelmérés a 2. illetve a 3. évfolyamon a nyelvoktatásról azok körében, akik eddig még nem tanultak idegen nyelvet.
Idegen nyelvi tanulmányi versenyek:
Fekete István Általános Iskola , Gyor

április
4. osztály  szintfelmérése angol nyelvbol, az emelt szintu osztályba kerülés feltételeként

Ezeket a könyveket használjuk az év során:

Angol nyelv

Évfolyam          Tankönyv

1.           Happy House1.
2.           Happy House 2.
3.           Happy Street 1.
4.           Project 1. Third Edition
5.           Project 2. Third Edition
6.           Project 2. Third Edition
7.           Project 4. Third Edition
8.           Project 5.

Német nyelv

1.           Hallo Anna
2.           Hallo Anna 2.
3.           Konfetti
4.           Wir 1.
5.           Wir 2.
6.           Wir 3.
7.           Wir 4.
8.           Wir 5.

Mindezek a lehetoségek megteremtik a feltételeit annak, hogy az igyekvő és szorgalmas tanulók alapos nyelvtudásra tegyenek szert a 8 év alatt. Tanulóink jó felkészítést kapnak a sikeres középiskolai tanulmányaikhoz.

Vélemény, hozzászólás?