Beiskolázás

 

 

 

Nagy szeretettel várjuk a leendő első osztályos tanulókat.

Iskolánk csendes, kis forgalmú, egészséges környéken található. Az intézmény könnyen megközelíthető, nagy parkolóval rendelkezik. Parkosított, tágas udvarral, új játszótérrel és sportpályákkal várjuk a gyerekeket. A jól felszerelt osztályés szaktermeken kívül két tornatermünk, játszóházunk, könyvtárunk, informatika és olvasótermünk van.

 

„Az ember akkor fedezi fel magát,
amikor megmérkőzik az akadállyal.

 (Saint-Exsupery)

A 2012/2013-as tanévben kettő első osztály indítását tervezzük.

Az iskolakezdés nemcsak a kisgyermek, hanem a család életében is jelentős változást hoz. Mindenki nagy izgalommal készül az új helyzetben, az új elvárásoknak minél jobban megfelelni. Ebben segítenek a tanító nénik, akik nagy türelemmel, szeretettel, sok éves szakmai tapasztalattal, barátságos, egyben biztonságot nyújtó, nyugodt szeretetteljes környezetben várják a leendő kis elsősöket. Életkori sajátosságaik figyelembevételével, játékosan, sok mozgás biztosításával vezetik be őket a tanulás rejtelmeibe, melynek során szabályokat, tanulási szokásokat, rendszerességet, pontosságot sajátítanak el.

Társas kapcsolataikban fontos a példamutató érték követése, az egymás iránti tisztelet, megbecsülés kifejezése.

Legfontosabb a számunkra, hogy a gyermekek jól elsajátítsák az alapkészségeket; az írást, olvasást, számolást. Fő feladatunk a gyermekek tanulási képességének minél magasabb színvonalra fejlesztése, melyet az egyéni képességek figyelembe vételével, differenciálással érünk el. Ezért mindenkit képességeinek megfelelően igyekszünk fejleszteni, tehetséget, értéket felismerve. Ebben a munkában segítségünkre vannak a fejlesztő pedagógusok, gyógypedagógusok, akiknek a felzárkóztatásban is fontos szerepük van akár egy hosszabb ideig tartó hiányzás estén is.

A következő tanévre tapasztalt tanító nénik, Brevák Béláné és Koppányiné Paczai Emőke várják a kisgyerekeket a leendő első osztályokba.

 

Pedagógiai célkitűzésünk tanulóink személyiségének sokoldalú fejlesztése, az általános műveltség alapjainak lerakása.

Természetesen az is fontos, hogy a gyermekek ne legyenek túlterhelve. Elegendő időt biztosítsunk a játékra, a szabadidős foglalkozásokra és a sportra is.

A délelőtti munka megerősítésére a napköziben kerül sor. Itt mindenki elkészíti a házi feladatát, majd közös és egyéni gyakorlással szilárdítják meg tanult ismereteiket. Minden nap közös udvari és tantermi játékra van lehetőségük a kisgyerekeknek. A napközis tanuló szakkörön, tanfolyamon, sportfoglalkozáson, hittanórán is részt vehet. A napközi közvetlenül a tanítási órák után kezdődik és 16 óráig tart. 16.30-ig igény szerint felügyeletet biztosítunk.

 

 

 

 Gyermekbarát iskola az európai tudásért

 

A hagyományos módszerek mellett korszerű tevékenységi formákat alkalmazunk a tanítás-tanulás folyamatában.

A gyerekek kooperatív módon csoportmunkában, párban, egyénileg sajátítják el az ismereteket. A módszer több időt biztosít arra, hogy az óvoda és iskola közti átmenet zökkenőmentes legyen; a gyerekek többet gyakorolhatnak, játékosan ismerkednek meg a világgal.

A gyerekek saját tempójukban fejlődhetnek, képességeiket egyénre szabottan fejlesztik külön foglalkozásokon is. Türelmes, nyugodt tempóban tanulnak meg olvasni, írni, számolni. Rendszeres szöveges tájékoztatást, értékelést kapnak szüleikkel együtt. A dicséretek, a sikerélmény tanulóinkat serkentik a további teljesítésre, a felmerülő nehézségeket pedig társaikkal közösen oldják meg. A kötelező országos méréseken a programok bevezetése óta folyamatosan emelkednek eredményeink.

 

 

 

Képzési területek:

Idegen nyelvek:

Az angol nyelvet beszéli, tanulja a világon a legtöbb ember.

Várjuk azokat az első osztályosokat – az egész város területéről –, akik angol nyelvet emelt szinten szeretnének tanulni. Részükre az első, másodikés harmadikosztályban a tanítási órákhoz csatlakozva a szülők igénye szerintnyelvi előkészítő órákat tartunk. Játékos formában, angol nyelvi környezet megteremtésével sajátítják el a gyermekek a mindennapokban használatos kifejezéseket, angol nyelvű dalokat, mondókákat.  

Negyedik osztálytól kötelező a nyelvoktatás, heti három órában tanítjuk az idegen nyelveket: angol vagy német nyelvet.

Az 5. osztálytól az angol nyelvet emelt szinten tanuló gyerekeknek minden nap van angolórájuk. Ők nagy előnnyel érkeznek a középiskolákba, hiszen egy vagy két év alatt eljutnak a középfokú nyelvvizsga tudásszintjére. A második idegen nyelv elsajátítása is könnyebb a számukra.

Tanulóinknak lehetőségük van arra is, hogy az angol nyelv tanulását a felső tagozatban heti három órában folytassák.

A másik idegen nyelv, a német nyelv tanítása nem kevésbé fontos a német nyelvterület közelsége miatt. Kommunikatív nyelvoktatásra törekszünk, és arra, hogy tanítványaink a mindennapi életben tudják alkalmazni ismereteiket, nyelvtudásukat. Az első három évfolyamon szintén előkészítő foglalkozásokat szervezünk, a 4. osztálytól heti három órában tanítjuk a német nyelvet.

 

A testnevelés emelt szintű oktatását első osztálytól indítjuk. Iskolánk sportorientált, fontos szerepet szán az egészséges, edzett gyermeknevelésre. Nagy hangsúlyt fektetünk a tömegsportra. Emellett természetesen élsportoló tanulóinknak minden segítséget megadunk. Az évek során iskolánk több válogatott sportolót nevelt, szolgáljon itt például néhány név a teljesség igénye nélkül: Hadarics Kinga, Honti Katalin, Babos Gábor, Csiszár Ákos.

Várjuk a játékot, mozgást, sportot, kedvelő gyerekeket a város egész területéről.

Sítáborokat szervezünk, amely során saját oktatóinkkal megtanítjuk síelni a gyerekeket. Felszerelést a sítáborhoz az iskola biztosítja. Évente kb. 70 tanulóval szervezünk síoktatást Ausztriába.

 

Az informatika oktatása iskolánkban kiemelt terület. Negyedik osztálytól tanulják a diákok az informatikát, és nyolcadik osztály végére eljuthatnak az ECDL START bizonyítvány megszerzéséhez, ez a nemzetközi bizonyítvány igazolja informatikai tudásukat. Két szaktanterem segíti a képzést.

A korszerű technikai eszközök – digitális táblák, projektorok, számítógépek – biztosítják az oktatás magas színvonalú műszaki hátterét. A tanulók is elsajátítják és gyakorolják az eszközök használatát.

 

.

 

Tanórán kívüli tevékenységi formák, szolgáltatások

 

·        A lassabban haladó vagy hosszabb betegségből felgyógyult tanulókat két fejlesztő pedagógus segíti a felzárkózásban, ez a munka szükség szerint a felsőbb osztályokra is kiterjed.

·        Kulturális programokatszervezünk (színház, bábszínház, mozilátogatás, hangverseny)

·        Tanulmányi, tantárgyi és levelező versenyekremár második osztálytól kezdve felkészítjük tanulóinkat.

·        Sportnapotés kulturális bemutatókat tartunk (Karácsony, Lackner-nap, Ki mit tud? Családi vetélkedő)

·        Környezetvédelem: a víz napja, föld napja, madarak és fák napja, hasznos hulladékok gyűjtése

·        Szabadidőklub:lehetőséget biztosít a sport, játék, kirándulás iránt érdeklődőknek, kiállításokat rendezünk és látogatunk

·        Diákönkormányzat:vetélkedők, játszóház, kerékpártúrák, hétvégi kirándulások, színház- és mozi látogatások

·        Menza (csak ebéd), tanulószoba: Tanári felügyelet tanulóknak 14 óráig. 14-16 óráig a tanórán tanári segítséggel készülhetnek a másnapi órákra. Tanulószobai szolgáltatásunkat a felsős tanulók vehetik igénybe.

·        Szakkörök:

sport /kosárlabda, labdarúgás, torna, asztalitenisz, fit-ball, aerobic, zenés torna/
informatika, fotó, képzőművészet, irodalmi színpad, könyvbarát, környezetvédelem.
 

 

 

 

Fontos tudnivalók

 

Hívjuk, és szeretettel várjuk nyílt napunkON a leendő első osztályosokat és szüleiket.

A szülők számára szülői értekezletet tartunk, a kisgyermekeket pedig vidám, játékos

sportfoglalkozásra várjuk a tornateremben.

Időpontja:     2012. január 28. (szombat) 9 óra.

Helye:             Lackner Kristóf Általános Iskola

 

2012. február 1-én, szerdán nyílt tanítási órákon várjuk az érdeklődő szülőket.

Tanítanak a leendő első osztályos tanító nénik.

800  Brevák Béláné

855  Koppányiné Paczai Emőke

 

Az OVISULI foglalkozások  február 6-től kezdődnek.

 

További felvilágosítás személyesen vagy telefonon:

Forrás Béla igazgatónál és Gál Mihálynéigazgatóhelyettesnél

 

 

Minden leendő kisdiákunkat szeretettel várjuk!

Vélemény, hozzászólás?