Környezeti nevelés

Iskolánk egyik kiemelt feladata a nevelés területén a környezeti nevelés. A megvalósítását nagymértékben segítette, annak eléréséhez szükséges készségek alakításának és fejlesztésének színteréül szolgált a KEOP pályázat.
Iskolánkban a környezeti nevelés hosszú távú célja, hogy környezettudatos állampolgárokká váljanak tanítványaink. A nevelés színterei a tanórák és a tanórán kívüli tevékenységek. Nagyon sokat pályázunk, hogy a programok lebonyolításához szükséges anyagi eszközöket előteremtsük. A KEOP pályázat 5 rendezvénye is tanórán kívül járult hozzá tanítványaink ismeretszerzéséhez, ezen keresztül az ökológiai szemlélet, gondolkodásmód alakításához.
A csoportfoglalkozásokon az internetes oldalak tanulmányozása során lehetősége nyílt tanulóinknak a nyílt értékelésre, mérlegelésre. Dolgozhattak természetes anyagokkal, amely lehetővé tette kreativitásuk fejlődését és azt, hogy felismerjék a természetes anyagokkal kiváltható a – sok energiát felhasználó, előállítása során levegőt és vizet szennyezőműanyag. A fa felhasználásának, az erdő hasznának megismerése, a helyben termő, helyben előállított anyagok felhasználásának környezetre kifejtett hatását bemutatva a fenntartható fejlődés lehetőségét ismerhettek meg tanulóink. A ma divatos fogyasztási szokásokkal szembeni lehetséges alternatívák bemutatására is lehetőséget adott a pályázat, ezzel alakítva tanulóink gondolkodásmódját és bővítve látókörét.
Az anyagok újrahasznosítása a háztartások szintjén kell, hogy elkezdődjön, először is a szelektív szemétgyűjtés megtanulásával. Ebben is segítettek a kreatív tevékenységek: szemétszobor készítés, papírmerítés.
A filmek megtekintése és a hozzákapcsolódó beszélgetések, előadások segítették a kritikus véleményalkotás fejlődését, a világban jelenlévő problémák megismerését.
A meghirdetett pályázatokra sok kreatív alkotás készült: rajzok, fényképek, társasjátékok. Az is kiderült, melyik osztály a legkörnyezettudatosabb. (Bringázz a suliba!)
Az iskolában folyó oktató munkát sok olyan ismerettel bővíthettük a pályázat keretében, amelyek nem szerepelnek a tananyagban és idő sem lenne ezekre kitérni.
A környezeti nevelésen kívül segített egyéb készségek kialakításában: koncentráció, kreativitás, együttműködés, informatikai eszközök használata, anyaggyűjtés, szövegértés, szövegalkotás, kommunikáció. Az ismeretszerzés egy újabb oldalával is megismerkedhettek tanulóink, mindeközben jól érezték magukat, fejlődtek közösségeink, fejlődött tanulóink és az iskola kapcsolata.

                                                                         Hendéné Kollár Ildikó

Vélemény, hozzászólás?