Környzettudatos magatartás

KEOP projekt keretében a délutáni csoportfoglalkozásokon a diákok segítséget kaptak, hogy a környezettudatos magatartás, az ökológiai szemlélet, a fenntartható fejlődés, az energia témakörében időszerű és korszerű ismeretekkel bővíthessék eddigi tudásukat.
A programok célja egyrészt, hogy tudatosuljon a környezetszennyezés, a jelenlegi energiatermelés és fogyasztás tarthatatlansága. Másrészt kapjanak ismeretet, segítséget, hogy egyénileg, saját mikrokörnyezetükben hogyan takarékoskodhatnak a meglévő energiaforrásokkal, milyen alternatívák, lehetőségek vannak a megújuló energiaforrások felhasználására. Mit tehetnek a környezetszennyezés megfékezéséért. Az ismeretszerzés filmek, előadások meghallgatása, a témához kapcsolódó internetes portálon való tájékozódás, társasjátékok, kreatív tevékenységek, a produktumok kiállítása, egymás munkáival való ismerkedés keretében valósult meg. Készítettünk újrahasznosított papírt, erdei túra során ismerkedtünk az ott fellelhető fákkal, gyógynövényekkel, ezek felhasználási lehetőségeivel. Előadásokhoz kapcsolódóan megismerkedtek a tanulók az ökolábnyom fogalmával, élelmiszerek adalékanyagaival, összetevőivel, erőművek és azok környezetre kifejtett hatásaival. Internetes oktató játékon nyomon követhették az energia útját a kitermeléstől a felhasználásig. Elemezhették családjuk fogyasztási szokásait és azok ökológiai lábnyomát, természetre gyakorolt hatásukat.
Rajzpályázatok, szelektív szemétgyűjtés kapcsán átgondolhattákelsősorban saját háztartásuk szintjén -, hogyan takarékoskodhatnak az energiával, vigyázhatnak környezetükre.
A pályázat megvalósítása során szerzett ismeretekre, azok gyakorlati megvalósítására tanórai keretek között nem lett volna lehetőség. A tanulóknak a kijelölt feladatokkal, célkitűzésekkel kooperatív módon, közösen kellett megbirkózniuk, és a munka során keletkezett konfliktusokat is közös erővel kellett legyűrni, pozitív módon megoldást találni. Fejlesztette a kreativitást, a kézügyességet, a tantárgyi ismereteket bővítette, az együttmunkálkodás hatással volt mind az osztály, mind az iskola egészének közösségére.

                                                                                    Szabó Márta

     

Vélemény, hozzászólás?