Szabadidőszervezés, DÖK programjainak oktatási, nevelési céljai

Iskolai programjaink, közös tevékenységeink sokirányú elfoglaltságot kínálnak tanulóink számára. A szabadidős elfoglaltságok során felkínált nevelési többlet célja a közösség-és személyiségfejlesztés. Alapvető cél a közösségi összetartozás érzésének elmélyítése, a társas kapcsolatok készségének, az önismeret, az empatikus képesség fejlesztése.
Diákönkormányzati gyűléseinken a gyerekek megtapasztalhatják, miként lehet ésszerűen a közösségben élni és dolgozni. A diákjogok gyakorlásán keresztül megtanulják az egyén közösségben elfoglalt szerepét, feladatát, felelősségvállalást.
Túráink, kirándulásaink során a látogatott terület flórájának, faunájának megismerésén túl, a környezeti nevelésé a fő szerep. A természetvédelem lehetőségeinek ismerete és gyakorlása alapvető feladat. Az egyén felelőssége globális szinten, ökolábnyomunk tudatosítása az élhető, fenntartható környezet érdekében.
Az egészséges életmódra nevelés, a fizikai, ill. mentális állóképesség fejlesztése szintén küldetésünk.
Fontos a tudatos döntés, az igény kialakítása a hasznos időtöltésre, szándékunk a kritikai szemlélet és gondolkodás, a médiatudatosság kialakítása a gyerekekben.
Az ünnepkörök és jeles napok célja a hagyományőrzés, a hagyományos értékek tisztelete,
az esztétikai érzék fejlesztése.

 

Szabadidős programtervezet/ DÖK programok
2016/2017. tanév

Március
– papírgyűjtés
– Víz világnapja
Április
– Föld napja, takarítási akció, szemétszedés az iskola körzetében
Május- június
– papírgyűjtés
– Madarak-és fák napja
– Lackner nap- Diák nap
– gyalogtúra
Rendszeres programok:
– DÖK gyűlések
– képzőművészeti felkészítés
– rajz szakkör
– színházlátogatás
– tárlatlátogatás

Vélemény, hozzászólás?