Beiskolázás 2013

 

 

 

 

Nagy szeretettel várjuk a leendő első osztályos tanulókat!

 

Iskolánk csendes, kis forgalmú, egészséges környéken található. Az intézmény könnyen megközelíthető: nagy parkolóval rendelkezik, és a város összes helyi járata megáll a közelben. Forgalmas úttesten nem kell a gyerekeknek átkelniük.

Parkosított, tágas udvarral, új játszótérrel és sportpályákkal, műfüves labdarúgó pályával várjuk a gyerekeket. A jól felszerelt osztályés szaktermeken kívül két tornatermünk, játszóházunk, könyvtárunk, informatika és olvasótermünk van.

 

„Az ember akkor fedezi fel magát,
 amikor megmérkőzik az akadállyal.

 (Saint-Exsupery)

A 2013/2014-as tanévben négy első osztály indítását tervezzük.

Az iskolakezdés nemcsak a kisgyermek, hanem a család életében is jelentős változást hoz. Mindenki nagy izgalommal készül az új helyzetben, az új elvárásoknak minél jobban megfelelni. Ebben segítenek a tanító nénik, akik nagy türelemmel, szeretettel, sok éves szakmai tapasztalattal, barátságos, egyben biztonságot nyújtó, nyugodt szeretetteljes környezetben várják a leendő kis elsősöket. Életkori sajátosságaik figyelembevételével, játékosan, sok mozgás biztosításával vezetik be őket a tanulás rejtelmeibe, melynek során szabályokat, tanulási szokásokat, rendszerességet, pontosságot sajátítanak el.

Társas kapcsolataikban fontos a példamutató érték követése, az egymás iránti tisztelet, megbecsülés kifejezése.

Legfontosabb a számunkra, hogy a gyermekek jól elsajátítsák az alapkészségeket; az írást, olvasást, számolást. feladatunk a gyermekek tanulási képességének minél magasabb színvonalra fejlesztése, melyet az egyéni képességek figyelembe vételével, differenciálással érünk el. Ezért mindenkit képességeinek megfelelően igyekszünk fejleszteni, tehetséget, értéket felismerve.

A következő tanévre tapasztalt tanító nénik, Rajkainé Galavits ZsuzsaGősi ZoltánnéVargáné Torma Márta és Sauer Katalin várják a kisgyerekeket a leendő első osztályokba.

 

Pedagógiai célkitűzésünk tanulóink személyiségének sokoldalú fejlesztése, az általános műveltség alapjainak lerakása.

 

Természetesen az is fontos, hogy a gyermekek ne legyenek túlterhelve. Elegendő időt biztosítsunk a játékra, a szabadidős foglalkozásokra és a sportra is.

A délelőtti munka megerősítésére a napköziben kerül sor. Itt mindenki elkészíti a házi feladatát, majd közös és egyéni gyakorlással szilárdítják meg tanult ismereteiket. Minden nap közös udvari és tantermi játékra van lehetőségük a kisgyerekeknek. A napközis tanuló szakkörön, tanfolyamon, sportfoglalkozáson, hittanórán is részt vehet. A napközi közvetlenül a tanítási órák után kezdődik és 16 óráig tart. 16.30-ig igény szerint felügyeletet biztosítunk.

 

 

 

 Gyermekbarát iskola az európai tudásért

 

 

A hagyományos módszerek mellett korszerű tevékenységi formákat alkalmazunk a tanítás-tanulás folyamatában.

A gyerekek kooperatív módon csoportmunkában, párban, egyénileg sajátítják el az ismereteket. A módszer több időt biztosít arra, hogy az óvoda és iskola közti átmenet zökkenőmentes legyen; a gyerekek többet gyakorolhatnak, játékosan ismerkednek meg a világgal.

A gyerekek saját tempójukban fejlődhetnek, képességeiket egyénre szabottan fejlesztjük külön foglalkozásokon is. Türelmes, nyugodt tempóban tanulnak meg olvasni, írni, számolni. Rendszeres szöveges tájékoztatást, értékelést kapnak szüleikkel együtt. A dicséretek, a sikerélmény tanulóinkat serkentik a további teljesítésre, a felmerülő nehézségeket pedig társaikkal közösen oldják meg. A kötelező országos méréseken a programok bevezetése óta folyamatosan emelkednek eredményeink.

 

 

 

 

Képzési területek:

 

Idegen nyelvek:

Nyelvet tanulni öröm és hasznos. A nyelvtanulás hatással van a gyermek személyiségére és gondolkodására.

Az első, másodikés harmadikosztályban a tanítási órákhoz csatlakozva a szülők igénye szerint nyelvi előkészítő órákat tartunk angol ill.német nyelvből. Játékos formában, idegen nyelvi környezet megteremtésével sajátítják el a gyermekek a mindennapokban használatos kifejezéseket, dalokat, mondókákat.  

Negyedik osztálytól kötelező a nyelvoktatás, heti három órában tanítjuk az idegen nyelveket: az angol vagy a német nyelvet.

Az angol nyelvet beszéli, tanulja a világon a legtöbb ember.  Várjuk azokat az első osztályosokataz egész város területéről –, akik az angol nyelvet emelt szinten szeretnének tanulni.

Az 5. osztálytól az angol nyelvet emelt szinten tanuló gyerekeknek minden nap van angolórájuk. Ők nagy előnnyel érkeznek a középiskolákba, hiszen az általános iskolai tanulmányokat folytatva egy vagy két év alatt eljuthatnak a középfokú nyelvvizsga tudásszintjére. A második idegen nyelv elsajátítása is könnyebb a számukra.

Tanulóinknak lehetőségük van arra is, hogy az angol nyelv tanulását a felső tagozatban heti három órában folytassák.

A másik idegen nyelv, a német nyelv tanítása nem kevésbé fontos a német nyelvterület közelsége miatt. Kommunikatív nyelvoktatásra törekszünk, és arra, hogy tanítványaink a mindennapi életben tudják alkalmazni ismereteiket, nyelvtudásukat. A tanulóknak hetente három órájuk van. Igény és lehetőség szerint a felső tagozatban német szakkört indítunk.

A testnevelés emelt szintű oktatását első osztálytól indítjuk. Iskolánk sportorientált, fontos szerepet szán az egészséges, edzett gyermeknevelésre. Nagy hangsúlyt fektetünk a tömegsportra. Emellett természetesen élsportoló tanulóinknak minden segítséget megadunk. Az évek során iskolánk több válogatott sportolót nevelt, szolgáljon itt például néhány név a teljesség igénye nélkül: Hadarics Kinga, Honti Kata, Babos Gábor, Csiszár Ákos.

Várjuk a játékot, mozgást, sportot, kedvelő gyerekeket a város egész területéről.

Sítáborokat szervezünk, amely során saját oktatóinkkal megtanítjuk síelni a gyerekeket. Felszerelést a sítáborhoz az iskola biztosítja. Évente kb. 70 tanulóval szervezünk síoktatást Ausztriába.

 

Az informatika oktatása iskolánkban kiemelt terület. Negyedik osztálytól tanulják a diákok az informatikát, és nyolcadik osztály végére eljuthatnak az ECDL START bizonyítvány megszerzéséhez, ez a nemzetközi bizonyítvány igazolja informatikai tudásukat. Két szaktanterem segíti a képzést.

A korszerű technikai eszközökdigitális táblák, projektorok, számítógépekbiztosítják az oktatás magas színvonalú műszaki hátterét. A tanulók is elsajátítják és gyakorolják az eszközök használatát.

 

.

 

Tanórán kívüli tevékenységi formák, szolgáltatások

 

·        Kulturális programokat szervezünk (színház, bábszínház, mozi látogatás, hangverseny)

·        Tanulmányi, tantárgyi és levelező versenyekre már második osztálytól kezdve felkészítjük tanulóinkat.

·        Sportnapot és kulturális bemutatókat tartunk (Karácsony, Lackner gyereknap, Ki mit tud? Családi vetélkedő)

·        Környezetvédelem: a víz napja, föld napja, madarak és fák napja, hasznos hulladékok gyűjtése

·        Szabadidőklub: lehetőséget biztosít a sport, játék, kirándulás iránt érdeklődőknek, kiállításokat rendezünk és látogatunk

·        Diákönkormányzat: vetélkedők, játszóház, kerékpártúrák, hétvégi kirándulások, színházés mozi látogatások

·        Menza (csak ebéd), tanulószoba: Tanulószobai szolgáltatásunkat a felsős tanulók vehetik igénybe. 13-15 óráig a tanulók tanári segítséggel készülhetnek a másnapi órákra.

·        Szakkörök:

sport /kosárlabda, labdarúgás, torna, asztalitenisz, fit-ball, aerobic, zenés torna/
 informatika, fotó, képzőművészet, irodalmi színpad, könyvbarát, környezetvédelem.

 

 

 

  

Fontos tudnivalók

 

Hívjuk, és szeretettel várjuk nyílt napunkon a leendő első osztályosokat és szüleiket.

A szülők számára szülői értekezletet tartunk, a kisgyermekeket pedig vidám, játékos

foglalkozásra várjuk.

Időpontja:     2013. február 15. péntek 16 óra

Helye:             Lackner Kristóf Általános Iskola

 

2012. február 19-én, kedden nyílt tanítási órákon várjuk az érdeklődő szülőket.

Tanítanak a leendő első osztályos tanító nénik.

 

Február 18-tól OVISULI foglalkozásokat tartunk az iskolába készülődő gyermekek számára.

 

További felvilágosítás személyesen vagy telefonon Forrás Béla igazgatónál és Gál Mihályné igazgatóhelyettesnél

 

 

Minden leendő kisdiákunkat szeretettel várjuk!

 

 

 

Az iskola igazgatója:

Forrás Béla

A beíratásért felelős:

Gál Mihályné

igazgatóhelyettes

Fogadóórája:

hétfő 13-16 óráig

 

Cím, elérhetőség:

9400 Sopron, Révai Miklós utca 2.  Telefon: +36/99/510-207
E-mail: forrasb@lackner-sopron.sulinet.hu

Vélemény, hozzászólás?