Beiskolázási tájékoztató

Nagy szeretettel várjuk a leendő első osztályos tanulókat!

Iskolánk csendes, kis forgalmú, egészséges környéken található. Az intézmény könnyen megközelíthető: nagy parkolóval rendelkezik, és a város összes helyi járata megáll a közelben. Forgalmas úttesten nem kell a gyerekeknek átkelniük.

Parkosított, tágas udvarral, új játszótérrel és sportpályákkal, műfüves labdarúgó pályával várjuk a gyerekeket. A jól felszerelt osztály- és szaktermeken kívül két tornatermünk, könyvtárunk, informatikatermünk van.

 

„Az ember akkor fedezi fel magát, amikor megmérkőzik az akadállyal.

(Saint-Exsupery)

A 2017/2018-as tanévben két első osztály indítását tervezzük.

Tanító nénik:

1.a  Rajkainé Galavits Zsuzsanna

1.b  Gősi Zoltánné

Az iskolakezdés nemcsak a kisgyermek, hanem a család életében is jelentős változást hoz. Ebben segítenek a tanító nénik, akik nagy türelemmel, szeretettel, sok éves szakmai tapasztalattal, barátságos, egyben biztonságot nyújtó, nyugodt szeretetteljes környezetben várják a leendő kis elsősöket. Életkori sajátosságaik figyelembevételével, játékosan, sok mozgás biztosításával vezetik be őket a tanulás rejtelmeibe, melynek során szabályokat, tanulási szokásokat, rendszerességet, pontosságot sajátítanak el.

Társas kapcsolataikban fontos a példamutató érték követése, az egymás iránti tisztelet, megbecsülés kifejezése.

Legfontosabb a számunkra, hogy a gyermekek jól elsajátítsák az alapkészségeket; az írást, olvasást, számolást. Fő feladatunk a gyermekek tanulási képességének minél magasabb színvonalra fejlesztése, melyet az egyéni képességek figyelembe vételével, differenciálással érünk el. Ezért mindenkit képességeinek megfelelően igyekszünk fejleszteni, tehetséget, értéket felismerve.
Az első osztályos gyermekek az angol illetve német nyelvvel a heti egy nyelvórán és a kétnyelvű énekórákon ismerkednek meg.

A délelőtti munka megerősítésére a délutáni foglalkozásokon (napközi) kerül sor.  Mindenki elkészíti az iskolában a házi feladatát, majd közös és egyéni gyakorlással szilárdítják meg tanult ismereteiket. Minden nap közös udvari és tantermi játékra van lehetőségük a kisgyerekeknek. A napközis tanuló szakkörön, sportfoglalkozáson is részt vehet. A napközi közvetlenül a tanítási órák után kezdődik és 16 óráig tart. 17 óráig felügyeletet biztosítunk.

Gyermekbarát iskola az európai tudásért

A hagyományos módszerek mellett korszerű tevékenységi formákat alkalmazunk a tanítás-tanulás folyamatában.
A gyerekek csoportmunkában, párban, egyénileg sajátítják el az ismereteket. A módszer több időt biztosít arra, hogy az óvoda és iskola közti átmenet zökkenőmentes legyen; a gyerekek többet gyakorolhatnak, játékosan ismerkednek meg a világgal.
A gyerekek saját tempójukban fejlődhetnek, képességeiket egyénre szabottan fejlesztjük külön foglalkozásokon is. Türelmes, nyugodt tempóban tanulnak meg olvasni, írni, számolni. Rendszeres szöveges tájékoztatást, értékelést kapnak a gyerekek.

Képzési területek:

Idegen nyelvek:
Nyelvet tanulni öröm és hasznos. A nyelvtanulás jó hatással van a gyermek személyiségére és gondolkodására.

Alsó tagozaton játékos formában, idegen nyelvi környezet megteremtésével sajátítják el a gyermekek a mindennapokban használatos kifejezéseket, dalokat, mondókákat. Negyedik osztálytól kötelező a nyelvoktatás, heti három órában tanítjuk az idegen nyelveket: az angol vagy a német nyelvet.
Az 5. osztálytól az angol nyelvet emelt szinten tanuló gyerekeknek minden nap van angolórájuk. Ők nagy előnnyel érkeznek a középiskolákba, hiszen az általános iskolai tanulmányokat folytatva egy vagy két év alatt eljuthatnak a középfokú nyelvvizsga tudásszintjére. A második idegen nyelv elsajátítása is könnyebb a számukra.
Tanulóinknak lehetőségük van arra is, hogy az angol nyelv tanulását a felső tagozatban heti három órában folytassák.
A másik idegen nyelv, a német nyelv tanítása nem kevésbé fontos a német nyelvterület közelsége miatt. Kommunikatív nyelvoktatásra törekszünk, és arra, hogy tanítványaink a mindennapi életben tudják alkalmazni ismereteiket, nyelvtudásukat. A tanulóknak hetente három órájuk van.
Iskolánkban már az első osztálytól kiemelt feladatként kezeljük a testnevelés oktatását. Nagy hangsúlyt fektetünk a tömegsportra. Emellett természetesen élsportoló tanulóinknak minden segítséget megadunk. Az évek során iskolánk több válogatott sportolót nevelt, szolgáljon itt például néhány név a teljesség igénye nélkül: Hadarics Kinga, Honti Kata, Babos Gábor, Csiszár Ákos, Bakó Patrícia
Várjuk a játékot, mozgást, sportot, kedvelő gyerekeket a város egész területéről.
Sítáborokat szervezünk, amely során saját oktatóinkkal megtanítjuk síelni a gyerekeket. Felszerelést a sítáborhoz az iskola biztosítja. Évente kb. 70 tanulóval, szervezünk síoktatást Ausztriába.
Iskolánk saját síléc- és kerékpárparkkal rendelkezik.
Különösen fontos terület az informatika oktatása. Negyedik osztálytól tanulják a diákok az informatikát, és nyolcadik osztály végén biztonsággal tudják használni a számítógépet, képesek kezelni a tanult programokat.
A korszerű technikai eszközök – digitális táblák, projektorok, számítógépek – biztosítják az oktatás magas színvonalú műszaki hátterét.

Tanórán kívüli tevékenységi formák, szolgáltatások

  • Kulturális programokat szervezünk (színház, bábszínház, mozi látogatás, hangverseny
  • Tanulmányi, tantárgyi és levelező versenyekre már második osztálytól kezdve felkészítjük tanulóinkat.
  • Sportnapot és kulturális bemutatókat tartunk (Karácsony, Lackner gyereknap, Ki mit tud? Családi vetélkedő)
  • Környezetvédelem:Víz napja, Föld napja, Madarak és fák napja, hasznos hulladékok gyűjtése
  • Szabadidőklub:lehetőséget biztosít a sport, játék, kirándulás iránt érdeklődőknek, kiállításokat rendezünk és látogatunk
  • Diákönkormányzat:vetélkedők, játszóház, kerékpártúrák, hétvégi kirándulások, színház- és mozi látogatások
  • Menza(csak ebéd), tanulószoba: Tanulószobai szolgáltatásunkat a felsős tanulók vehetik igénybe. 14-16 óráig a tanulók tanári segítséggel készülhetnek a másnapi órákra.
  • Szakkörök: sport /kosárlabda, labdarúgás, torna, asztalitenisz, floorball, aerobic, zenés torna/ informatika, képzőművészet, irodalmi színpad, környezetvédelem.
  • Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások

Fontos tudnivalók

Szeretettel várjuk nyílt napunkon a leendő első osztályosokat és szüleiket.
A szülők számára tájékoztató szülői értekezletet tartunk, a kisgyermekeket pedig vidám, játékos foglalkozásra várjuk.
Időpontja: 2017. március 10.
Helye: Lackner Kristóf Általános Iskola

Nyílt tanítási órák: 2017. március 22. / 1., 2. óra  /
Ezen a napon az érdeklődő szülők a leendő elsős tanító nénik tanóráin vehetnek részt.

Március-tól  OVISULI foglalkozásokat tartunk az iskolánkba készülő gyermekek számára.

További felvilágosításért forduljanak személyesen vagy telefonon Gál Mihályné igazgatóhelyetteshez vagy Szalainé Jáki Zsuzsa munkaközösség vezetőhöz.

Vélemény, hozzászólás?