Tájékoztató a hit-és erkölcstan oktatásról

Az egyházak adatai:
MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ
A katolikus hitoktatást a Lackner Kristóf Általános Iskolában a soproni Szent Imre Plébánia felügyeli.
9400 Sopron, Révai utca 1.
Tel: 99/523-708
E-mail: iroda@szentimre.sopron.hu
Hitoktatók: Holzmann Zsuzsanna
Hencz Gyula
MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
A hitoktatásért felelős: Gabnai Sándor gyülekezeti lelkész, esperes
Sopron, Színház utca 27.
Tel: 99/523- 002
E-mail: sopron@lutheran.hu
Hitoktató: Kovácsné Tóth Anna
MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ
A hitoktatásért felelős: Vladár Gábor református lelkész
Sopron, Deák tér 2.
Telefon: 99/523-308
E-mail: reformatus.sopron@gmail.com
Hitoktató: Koczka Erzsébet
HIT GYÜLEKEZETE
Hitoktató, képviselő:
Dr.Zentainé Kolmon Katalin
Tel. 30 484 0445
E-mail: kkolmon@hit.hu
Sopron Hit Gyülekezete Kőszegi u. 16