Felvételi tájékoztató

Az általános iskola 8. évfolyamán tanuló jelentkező esetén a felvételi lapok kitöltését az általános iskola szervezi meg.

A felvételi eljárás menete:

2018. december 7. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára.

2019. január 19. 10.00 óra Központi írásbeli felvételi vizsga

2019. február 18. Jelentkezési határidő. Az általános iskola továbbítja a jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak.

2019. február 21-március 14. A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.

2019. március 21-22. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége.

2019. április 30. A középfokú iskola megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést.

2019. június 20-22. Beiratkozás a középfokú iskolába.

Iskolarendszerű szakképzésbe csak olyan tanuló vehető fel, aki a szakmai- és vizsgakövetelményekben előírt egészségügyi alkalmassági, illetve pályaalkalmassági követelményeknek megfelel.