Tájékoztató

Tisztelt Szülők!
A 20/20I2.(VIII.31.)EMMI rendelet 182/A paragrafusának megfelelően a
2019/20-as tanévre vonatkozóan
2018. március 4-én 17 órakor
tájékoztatást tartunk a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatban.
A tájékoztatáson részt vesznek az egyházak képviselői is.
Szeretettel várjuk a leendő első osztályosok és a már tanulói jogviszonnyal
rendelkező tanulóink szüleit.