DÖK

Szabadidőszervezés, DÖK programjainak oktatási, nevelési céljai

Iskolai programjaink, közös tevékenységeink sokirányú elfoglaltságot kínálnak tanulóink számára. A szabadidős elfoglaltságok során felkínált nevelési többlet célja a közösség-és személyiségfejlesztés. Alapvető cél a közösségi összetartozás érzésének elmélyítése, a társas kapcsolatok készségének, az önismeret, az empatikus képesség fejlesztése. Diákönkormányzati gyűléseinken a…