Oktatás

Tájékoztató a hit-és erkölcstan oktatásról

Az egyházak adatai: MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ A katolikus hitoktatást a Lackner Kristóf Általános Iskolában a soproni Szent Imre Plébánia felügyeli. 9400 Sopron, Révai utca 1. Tel: 99/523-708 E-mail: iroda@szentimre.sopron.hu Hitoktatók: Holzmann Zsuzsanna Hencz Gyula MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ A hitoktatásért felelős:…

Sport

Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmódra nevelésre, aminek legfontosabb pillére a sport. Támogatjuk az élsportot, de nincsenek hátrányban azok sem, akik tömegsport szinten szeretnének sportolni. Jó kapcsolatunk van a városi sportklubokkal. Az alsósoknak heti 3 kötelező testnevelés órán kívül…

Egészségnevelés

  Nagy gondot fordítunk az egészséges életmód, egészséges táplálkozás szokásainak kialakítására. Elméleti ismereteiket tanulóink az osztályfőnöki órákon, biológia órákon, testnevelés órákon, szakkörökön, védőnő által tartott előadásokon, meghívott orvosok előadásain szerezhetik meg. Gyakorlati színterek az őszi és tavaszi „egészségnapok”. Minden évben…