Oktatás

Sport

Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmódra nevelésre, aminek legfontosabb pillére a sport. Támogatjuk az élsportot, de nincsenek hátrányban azok sem, akik tömegsport szinten szeretnének sportolni. Jó kapcsolatunk van a városi sportklubokkal. Az alsósoknak heti 3 kötelező testnevelés órán kívül…

Egészségnevelés

  Nagy gondot fordítunk az egészséges életmód, egészséges táplálkozás szokásainak kialakítására. Elméleti ismereteiket tanulóink az osztályfőnöki órákon, biológia órákon, testnevelés órákon, szakkörökön, védőnő által tartott előadásokon, meghívott orvosok előadásain szerezhetik meg. Gyakorlati színterek az őszi és tavaszi „egészségnapok”. Minden évben…