Egészségvédelem

Egészségnevelés

  Nagy gondot fordítunk az egészséges életmód, egészséges táplálkozás szokásainak kialakítására. Elméleti ismereteiket tanulóink az osztályfőnöki órákon, biológia órákon, testnevelés órákon, szakkörökön, védőnő által tartott előadásokon, meghívott orvosok előadásain szerezhetik meg. Gyakorlati színterek az őszi és tavaszi „egészségnapok”. Minden évben…